Provoz v mateřských školách městské části Praha 4 bude obnoven v pondělí...
Rada městské části Praha 4 po dohodě s ředitelkami mateřských škol...
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 - 2021 Dne 16. 5. 2019 bylo...
Školné v měsíci březnu bude z důvodu uzavření mateřských škol sníženo na...
Zápis do mateřské školy proběhne ve dnech 12. – 13. 5. 2020, veškeré...
Žádost o ošetřovné Vám bude v mateřské škole potvrzeno po telefonické...
Souhlas_s_uzavřením_MŠ +_náhradní_provoz.pdf V případě potřeby zařazení do...
Dopis_rodičům_-_změna_v_organizaci_provozu_MŠ_v_období_letních_prázdnin.pdf
Přerušení provozu mateřských škol v měsíci srpen 2020, zajištění provozu...
Přejeme Vám krásné svátky vánoční a budeme se těšit po prázdninách, 6. 1....