00

 

Kapacita naší mateřské školy je 75 dětí.

Mateřská škola je trojtřídní, děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

 

3 - 4 roky   1.třída  -  Žabičky

tř. učitelky: Ilona Nesměráková, Bc. Helena Vinterová

 - adaptace na nové prostředí a osoby,schopnost spolupráce,kooperace a komunikace s dětmi,dospělými,autonomie dítěte v rámci skupiny,velký prostor pro volnou hru a její obohacování,pro pohybové aktivity,prodlužující se chvilky řízených činností a soustředění,rozvíjení samostatnosti ve všech rovinách,získání pocitu bezpečí,důvěry,jistoty,seznamování s hudebním,výtvarným,dramatickým vyjadřováním.

 

4 - 5 let   2.třída  -  Tygříci

tř. učitelky: Mgr. Ludmila Jansová, Beáta Doleželová, DiS., Nikola Vaculová, DiS.

 - řízené a spontánní činnosti jsou v rovnováze,důraz na prostor pro volnou hru a pohybové činnosti.Výtvarné,hudební,dramatické vyjadřování,podpora samostatnosti dítěte,vzdělávací nabídka podle zájmu dětí.

 

5 - 6 let   3.třída  -  Motýlci

tř. učitelky: Jana Komárková, Bc. Doris Vávrová, Barbora Němcová, DiS.

 - příprava programu i náročnějších činností,vzdělávací nabídka podle zájmu dětí,prodloužení doby soustředění prostor pro volnou hru a pohybové činnosti,výtvarné,dramatické,hudební vyjadřování,,podpora zvídavosti a zájmu o další učení,samostatnost,autonomní vystupování dítěte zároveň s akceptováním zájmů skupiny.