Platby školného
 • měsíčně na účet školy: 60250319/0800
 • do poznámky zadejte JMÉNO DÍTĚTE, splatnost vždy k 15. v měsíci
 • školné pro školní rok 2023/ 2024 :
 • 1.  500,- Kč/ měsíc

Platby stravného

 • měsíčně na účet jídelny 35 - 2000856369/ 0800, variabilní symbol, do poznámky zadejte JMÉNO DÍTĚTE, splatnost vždy k 5. v měsíci
 • 3 - 6-ti leté děti: 45,- Kč/ den; 7-mi leté děti (odklad šk. docházky): 48,- Kč/den
 • měsíční záloha na stravné je stanovena ve výši 900,- Kč
 • veškeré podklady k vyúčtování stravného jsou rodičům k dispozici u vedoucí školní jídelny.

Provoz školky

 • od 6. 30 do 17:00
 • ranní scházení dětí do 8:50, potom školku z bezpečnostních důvodů zavíráme
 • pokud chcete přijít později, domluvte se s paní učitelkou ve své třídě
 • odpoledne se děti rozcházejí od 14:30, ale domluvit si jinou hodinu je možné

 

Zápis do školky probíhá v termínu stanoveném zákonem a je včas oznámen.

Dokumenty:

ŠKOLNÍ_ŘÁD_BoTa.pdf

Školní_vzdělávací_program_BoTa.pdf