Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a vznikla sloučením MŠ Boleslavova a MŠ Táborská www.ms-taborska.cz k 1. 1. 2012, její součástí je detašované pracoviště MŠ Křesomyslova 2: www.mskresomyslova.cz, od 1. 1. 2013 detašované pracoviště MŠ Na Bučance 5:www.msnabucance.cz

Mateřská škola Boleslavova je umístěna v centru Prahy, v klidném prostředí, stranou dopravního ruchu, v zeleni nad divadlem Na Fidlovačce. Školka je ukryta mezi dvěma velkými budovami - ZŠ Boleslavova a ZŠ Křesomyslova. Dopravní dostupnost je ideální - na tramvajové lince 7, 18, 24, nedaleko stanice metra Vyšehrad.

Školka je trojtřídní, děti jsou rozděleny podle věku (viz NÁŠ TÝM)

Interiéry jsou zařízeny nábytkem vyhovujícím potřebám předškolních dětí - každá třída má své téma.

Vybavení hračkami, didaktickým a výtvarným materiálem, hracími koutky je samozřejmostí, výborně řešené prostory umožňují vytvoření hracích koutků i dostatečný prostor pro pohybové aktivity dětí.

Mateřská škola je obklopena zahradou, která má dvě části - zadní je stinná, zazeleněná, sloužící k relaxaci, přední část zahrady je vybavena herními prvky, houpadly a prostornými pískovišti.

Naše mateřská škola nemá vlastní kuchyni, strava je zajištěna jídelnou MŠ Táborská. Jídla jsou připravována podle norem a spotřebního koše pro předškolní věk.

Pitný režim je dodržován v průběhu celého dne a to i při pobytu na školní zahradě.