PRAVIDLA PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

OD 25. 5. 2020

 • Ø Provoz mateřské školy bude zahájen 25. 5. 2020.
 • Ø Zákonní zástupce musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámit se s vymezením rizikových skupin. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ přinesete v den nástupu do školky. FORMULÁŘ ZDE: čestné_prohlášení_při_nástupu_do_MŠ.docx
 • Ø Při cestě do školky a ze školky se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená vládním opatřením.
 • Ø V areálu školy rodiče dodržují hygienické odstupy 2 m. Pobyt v areálu školy rodiče omezí na nejkratší možnou dobu.
 • Ø V prostorách školky děti a pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, každé dítě bude mít z domova k dispozici jednu roušku pro případ náhlého výskytu onemocnění v mateřské škole.
 • Ø Doprovod do tříd MŠ nevstupuje – dítě předává pedagogickému pracovníku u vstupu do třídy, starší děti vchází do tříd zcela samostatně.
 • Ø Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školky vstoupit (děti ani doprovod!), dítě jevící zdravotní komplikace nebude do školky přijato. Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do izolace a zákonný zástupce je povinen jej bezodkladně vyzvednout. O podezření bude informována spádová hygienická stanice.
 • Ø Rodiče musí být k dispozici na kontaktním telefonu po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.
 • Ø Denní stravování bude zajištěno, dodržována budou zpřísněná hygienická opatření.
 • Ø Ve školce bude zajištěna zvýšená desinfekce.
 • Ø Dítě nesmí do školky vnášet vlastní hračky.
 • Ø Aktivity v průběhu dne budou v maximální míře přesouvány na zahradu školy.
 • Ø Žádáme rodiče, aby zvážili přítomnost dítěte v mateřské škole vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte či rodinných příslušníků, k přítomnosti seniorů v rodině atd., s ohleduplností k personálu mateřské školy.
 • Ø Ředitelka mateřské školy v souladu s rozhodnutím Rady MČ Praha 4 o obnovení provozu mateřských škol doporučuje s přihlédnutím k mimořádné situaci, aby do provozu mateřské školy byly zařazeny děti zákonných zástupců, jejichž osobní přítomnost na pracovišti je nezbytná.