Zápis nových žáčků do mateřské školy na školní rok 2018 - 2019

- vydávání přihlášek 2. a 3. května 2018 od 13. 00 do 17. 00 hodin

- vracení vyplněných přihlášek - 9. a 10. května 2018 od 13. 00 do 17. 00 hodin

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

  • Přijímání dětí se děje v souladu s právními předpisy a se Správním řádem.
  • Ředitelkou školy jsou určena kritéria k přijímání dětí, pokud počet přihlášených dětí překročí počet dětí, které lze přijmout.
  • V průběhu přijímacího řízení má zákonný zástupce dítěte možnost nahlédnout do spisu podle § 38 správního řádu v termínu do 5 pracovních dnů od podání žádosti
  • Docházku dítěte v mateřské škole lze kdykoliv ukončit na podnět rodičů nebo zákonných zástupců (písemnou formou), nebo rozhodnutím ředitele školy (musí být splněny zákonné důvody).
  • Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře.

KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V případě zájmu o umístění dětí k předškolnímu vzdělávání, převyšujícímu kapacitu MŠ jsou upřednostněny:

- děti podle věku (přednost má vždy dítě starší)

- dítě a alespoň jeden zákonný zástupce s trvalým pobytem na území MČ Praha 4

PŘIHLÁŠKA PRO ROK 2018 - 2019 KE STAŽENÍ:

Přihláška_-_2018_-_2019_Boleslavova.pdf

V případě, že využijete stažení přihlášky z našich stránek, dejte škole na vědomí prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  (pro přehled o počtu zájemců) a nezapomeňte vyplněnou a podepsanou přihlášku do 10. 5. 2018 v listinné podobě odevzdat v mateřské škole.

 

Děkujeme