ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis nových žáčků do mateřské školy na školní rok 2014- 2015

- vydávání přihlášek 5. a 6. března 2014 od 13. 00 do 17. 00 hodin

- vracení vyplněných přihlášek 19. a 20. března 2014 od 13. 00 do 17. 00 hodin

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

  • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku až do doby nástupu do základní školy.
  • Zápis je prováděn zpravidla v měsíci březnu dle rozhodnutí zřizovatele po dohodě s ředitelkami mateřských škol MČ Praha 4. Pokud jsou v MŠ volná místa, může být dítě přijato kdykoliv během školního roku.
  • Rodiče vyplňují přihlášku a doručí ji do mateřské školy.
  • Přijímání dětí se děje v souladu s právními předpisy a se Správním řádem.
  • Ředitelkou školy jsou určena kritéria k přijímání dětí, pokud počet přihlášených dětí překročí počet dětí, které lze přijmout.
  • V průběhu přijímacího řízení má zákonný zástupce dítěte možnost nahlédnout do spisu podle § 38 správního řádu v termínu do 5 pracovních dnů od podání žádosti
  • Docházku dítěte v mateřské škole lze kdykoliv ukončit na podnět rodičů nebo zákonných zástupců (písemnou formou), nebo rozhodnutím ředitele školy (musí být splněny zákonné důvody).
  • Do mateřské školy mohou být přijímány děti, které jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře.

KRITÉRIA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V případě zájmu o umístění dětí k předškolnímu vzdělávání, převyšujícímu kapacitu MŠ jsou upřednostněny:

- děti s odklady školní docházky

- děti v posledním roce předškolní docházky (předškoláci)

- děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 4 (doložit Výpisem údajů z informačního systému - odbor správních agend MČ Praha 4)