Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022 - 2023

Dne 12. 5. 2022 byl zápis ukončen, kapacita je zcela naplněna.

Termín informační schůzky pro rodiče nově přijatých dětí: 27. 6. od 15. 30 ve třídě Žabiček

2. termín zápisu je organizován pouze pro děti - cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účinností od 24. 2. 2022 a později. Termín zápisu do MŠ je stanoven na 14. – 15. 6. 2022.

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte je k vyzvednutí ve školce od 16. 6. 2022.