Třídní schůzky pro rodiče dětí z MŠ Boleslavova se konají
8. 9. 2021 v 16.30 v 1.tř., pokračování v kmenových třídách.