Dne 17. 9. 2014

se budou konat třídní schůzky pro rodiče všech dětí MŠ Boleslavova.

16.30 v I. třídě - všeobecné informace. Poté pokračování v jednotlivých třídách.