Dne 6. září 2017 v 16.30  hod.

se konají

T Ř Í D N Í     S C H Ů Z K Y

(v 1. tř. společné informace, poté v jednotlivých kmenových třídách)