Schůzky s rodiči nově přijatých dětí na šk. rok 2018/2019 se konají

v 1.tř.                  dne 5. června v 16.00 hod