Termín informační schůzky pro rodiče nově přijatých dětí: 27. 6. od 15. 30 ve třídě Žabiček