3.června 2014
se bude konat schůzka pro rodiče nově přijatých dětí - šk. rok 2014/2015
v 16.00 hod.