Setkání s rodiči nově přijatých dětí proběhne 21. 6. 2021 od 16. 00 hodin ve třídě Žabiček,

budeme se těšit