Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 14. 6. 2023 od 16. 00 hodin.

Těšíme se na Vaši účast.