Návštěva v ZŠ

Datum
25. 03. 2024 09:00 - 10:00

Popis

V 9.00 odchází předškolní třída na návštěvu do ZŠ Táborská, dostavte se včas